top of page

REGLER

LAGET

 • Aldersgrense 15år/18år, les mer her.

 • Begge deltakerne må ha ulykkesforsikring som dekker ulykker i forbindelse med konkurranse / sportsaktiviteter.

 • Det er teamets ansvar å sørge for at de er registrert i riktig klasse.

 • Startnummeret skal plasseres på sykkelen og være synlige på kroppen til begge deltakerne

 • Det er lov å bruke GPS, men det er alltid kartet som gjelder. GPS-kartdataene stemmer ikke alltid med det trykte AIM-kartet.

 • Laget må alltid være samlet, maks 20 meter mellom lagets medlemmer.

 • Det er ikke lov å ha ledsagerbil.

SIKKERHET

 • Lagene velger hvilke kontroller de klarer basert på vær, egne ferdigheter og kunnskap.

 • Lagene bestemmer selv hvilken vei de vil ta til postene basert på vær, egne ferdigheter og kunnskap.

 • Trafikk er ikke regulert under konkurransen.

 • Trafikkregler gjelder alltid.

 • Førstehjelpsutstyr bør bæres i hele konkurransen

 • Hjelm skal brukes under all sykling, klatring, buldring og rappellering

 • I tilfelle en ulykke er det obligatorisk å hjelpe.

 • I tilfelle en alvorlig ulykke, ring nødnummer 112 i Sverige og 113 i Norge

 • Hvis det er behov for enklere medisinsk hjelp, kan du ringe telefonnummeret på baksiden av kartet

 • Konkurranseledelsens direktiv gjelder alltid.

POENG

 • Konkurransetid 10.00 - 16.00

 • Lag som kommer inn etter KL: 16.00 får minus 30 poeng

 • Lag som kommer inn etter KL: 16.10 vil bli diskvalifisert

 • Poster stemplet etter kl. 16.00 er ugyldige.

 • Ved stempling av postenheten skal enheten gi et lys og et hørbart signal.

 • Hvis en post er ødelagt, feilplassert eller mangler, må du kontakte løypeansvarlig umiddelbart, telefonnummeret er på baksiden av kartet.

 • Et lag som mister sin ”digitale pinne" vil bli diskvalifisert.

 • Hvis to lag får samme poeng totalt, vinner laget som går i mål først.

 • Alle lag må beholde sin plass i målområdet til de er avregistrert.

 • Ved avbestilling mottar laget en kvittering for antall poster som er tatt.

 • Det er teamets ansvar å rapportere feil med antall poster. Klager må rapporteres direkte til konkurranseledelsen etter avregistrering.

 • Begge lagmedlemmer med sykler og Sportident-pinnen må gå i mål samtidig.

 • Avgjørelser om mulig justering av poeng tas etter målgang og avregistrering. Forutsatt at laget varsler konkurranseledelsen direkte ved avregistrering.

 • Bemannede kontroller - Klatring, rappelling, SUP, kajakkpadling, slakkline osv.

 • Ved bemannede kontroller er det nok at en i laget tar kontrollen.

 • Det er begrenset utstyr ved de bemannede kontrollene, det er opp til hvert team å sette opp strategien slik at køer unngås.

 • Alt utstyr som er lånt under en bemannet post, må returneres til utgangspunktet.

 • Det er lov å fly under klatrekontrollene.

 

ANNET

 • Elektriske sykler er ikke tillatt

 • Det er ikke lov å bruke stolheisen under konkurransen.

 • Deltakere som bryter, må umiddelbart varsle konkurranseledelsen. Telefonnummer er på kartet.

 • Synlige, usynlige og konkurrerende dommere er i konkurranseområdet og sørger for at reglene blir fulgt.

 • Regelbrudd kan føre til poengfradrag eller diskvalifisering.

 • Deltakere som vinner priser som deles ut for forskjellige arrangementer eller som trekkes til startnummeret, må delta på prisutdelingen for å motta prisen. Hvis du ikke er til stede og navnet / lagnavnet ditt trekkes, trekker vi et reservenavn / lagnavn.

 • LINDVALLEN, viadukten mellom Lodgen og Experium er stengt gjennom hele konkurransen.

 • Konkurranseledelsens avgjørelse kan ikke påklages.

 • Kloke mennesker slenger ikke søppel i naturen, for alle andre er forbudt.

 • Respekter privat land, ta ikke snarveier over private områder

 • Det er forbudt å gå inn på dyrket mark. Åker som ikke er høstet er dyrket mark.

 • Lukk alle portene du åpner.

 • Vis beitedyr respekt ved å gå av sykkelen og passere dem.

 

OBLIGATORISK UTSTYR

 • Sykkel. Selvfølgelig uten motor.

 • Sykkelhjelm når du sykler

 • Mobiltelefon (1 stykk per lag)

 • Førstehjelp (1 stykk per lag)

 

VI ANBEFALLER AT DU HAR MED DEG:

 • Klær i tilfelle raskt væromslag (vind/vanntett)

 • Kompass

 • Vann i en Camelbak/drikkesystem

 • Energibarer eller lignende

 • Klokke

 • Joggesko

 • Sykkelslange og reparasjonssett + andre verktøy, for eksempel et sykkelverktøy for enklere justeringer

 

 

AIM CHALLENGE STÅR FOR

 • Kano, SUP, sele, tau, hjelm til rappellering / klatring. Alt utstyr til bemannede poster hvor det er klatring osv.

 

 

VILKÅR I FORBINDELSE MED PÅMELDING

 

 

Hvis du har spørsmål: info@aimchallenge.com

bottom of page