Generösare anmälningsvillkor inför 2021.

Vi är redan en bra bit in i planeringsfasen för nästa års tävlingar och siktet instället på att genomföra tävlingarna som planerat. Samtidigt vill vi att ni som deltagare skall känna er trygga med att anmäla er till trotts för den rådande pandemin.

Vi har därför valt att justera anmälningsvillkoren något inför 2021:

Vid inställd eller flyttad tävling på grund av force majeure situationer, exempelvis pågående pandemi, erbjuder vi i första hand flytt av startplats till tävlingens nästa genomförande eller till annan AIM Challenge tävling. Deltagaren har dock rätt att vid inställd eller flyttade tävling till följd av force majeure få sin anmälningsavgift återbetald till 75%. Önskemål om eventuell återbetalning skall medelas arrangören inom 14 dagar från det att beslut offentliggjorts om eventuell inställd eller flyttad tävling. Återbetalning kommer att genomföras skyndsamt.

Som tidigare år gäller fortfarande att:

Anmälan är bindande, men det är möjligt att kostnadsfritt sälja sin startplats vidare. Byte av lagmedlemmar, lagnamn och klass administreras enkelt via mina sidor på race.se där även anmälan till nästa års lopp sker.


Har du några frågor eller funderingar, tveka inte på att ta kontakt med oss på info@aimchallenge.com

278 visninger0 kommentarer

© Copyright AIM Challenge.